NL EN

Copyright

De geplaatste afbeeldingen, films, muziek en teksten die op de website van indeo irie Radio staan. mogen niet door een derde gebruikt worden en voor ander doel einden gebruikt worden voor deze categorieën moet schriftelijke toestemming gevraagd worden voor deze worden geplaatst op andere websites door te kijken op indeo irie Radio stemt u met deze voorwaarden in. indeo irie Radio is niet aansprakelijk voor virussen en spyware die mee kunnen komen met internet De website van indeo irie Radio heeft een © op deze website staan en de lay-out mag niet worden gekopieerd .